تراورس های بتنی پیش تنیده

توضیحات نمونه کار

 

واحد تحقیق و توسعـه (R&D) این شرکت پس از طی دو سال پژوهش در تولید تراورس های بتنی پیش تنیده، خط تولید این محصول را در داخل ایران و به کمک مشاوران خارجی، طراحی و راه اندازی گردید. همچنین پس از بررسی‌های به عمل آمده به دلیل مهم بودن فاکتور کیفیت و دقت در فرآیند تولید، خط تولید تراورس های این شرکت به روش پیوسته (long-line) تولید می‌شود که فـاز اول با توجـه به نیاز بازار با بار محوری 25 تن و سطح مقطع نشیمن   mm27100  مطابق با آئین نامه جدید راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد. این شرکت امیدوار است تا با ساخت این محصول گامی بلند در پیشرفت راه‌آهن ایران و کشور عزیزمان داشته باشد.

Value

Parameters

1435 mm (+3/-2)

Track Gauge

25 ton

Permissible axle Loads

Freight < 160 km/h

Passenger < 250 km/h

Maximum Speed

C 50/60

Concrete Grade

290 kg

Weight

248 mm

Sleeper Hieght

214 mm

Hieght of centre of rail base

175 mm

Hieght of centre of centre

710000 mm2

sleeper bottom surface

60E1

Rail Type

High Strength bar Accroding to ASTM A722

Sleeper manufactured in accordance with EN 13230 Standard