شرکت فناور و دانش بنیان همیار بتن شیرکوه

Hamyar Concrete Shirkooh Co


شرکت فناوری و دانش بنیان همیار بتن شیرکوه با بیش از یک دهه فعالیت مستمر و پویا در تولید قطعات به روز بتنی، هم اکنون در زمره شرکتهای برتر صنعت بتن کشور شناخته می شود. این شرکت با تکیه بر ارتقای دانش فنی و کمک از مشاوران داخلی و خارجی توانسته است بیش ار 220 هزار مترمکعب انواع قطعات بتنی مطابق با استاندارد های روز دنیا عرضه نماید . شرکت فناوری و دانش بنیان همیار بتن شیرکوه با بیش از یک دهه فعالیت مستمر و پویا در تولید قطعات به روز بتنی، هم اکنون در زمره شرکتهای برتر صنعت بتن کشور شناخته می شود. این شرکت با تکیه بر ارتقای دانش فنی و کمک از مشاوران داخلی و خارجی توانسته است بیش ار 220 هزار مترمکعب انواع قطعات بتنی مطابق با استاندارد های روز دنیا عرضه نماید . شرکت فناوری و دانش بنیان همیار بتن شیرکوه با بیش از یک دهه فعالیت مستمر و پویا در تولید قطعات به روز بتنی، هم اکنون در زمره شرکتهای برتر صنعت بتن کشور شناخته می شود. این شرکت با تکیه بر ارتقای دانش فنی و کمک از مشاوران داخلی و خارجی توانسته است بیش ار 220 هزار مترمکعب انواع قطعات بتنی مطابق با استاندارد های روز دنیا عرضه نماید

درخواست نمایندگی
عاملیت فروش
user
استخدام
more-menu
اطلاعات بیشتر

تراورس های بتنی پیش تنیده

نسل جدید نماهای بتنی مسلح شده با الیاف شیشه (GFRC)

دیوارهای پیش ساخته بتنی

قطعات پیش ساخته بتنی

صفحه نخست